Przede wszystkim lekarz

Niektórym pacjentom zdarza się traktować chirurga plastycznego jak kogoś, kto po prostu ma wykonać na ich rzecz określoną usługę, za którą otrzyma pieniądze. Wiąże się z tym postawa roszczeniowa, kiedy to osoba dotknięta jakimś poważnym w jej mniemaniu defektem wychodzi z założenia, że „jej się należy”. W tym momencie nie wolno zapominać o tym, że chirurg plastyk jest w pierwszej kolejności lekarzem.

Takim samym jak każdy inny, choć nie zajmuje się typowo leczeniem chorób. Oznacza to, że obowiązują go takie same zasady etyki zawodowej. Nim przystąpił do pracy w swoim zawodzie musiał złożyć słynną przysięgę Hipokratesa, której najważniejszą maksymą jest łacińskie primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić).

Jeżeli zdaniem lekarza nie ma rzeczywistych medycznych przesłanek do zabiegu, to takowy nie powinien się odbyć. Odmowa dotyczy również sytuacji, kiedy to operacja mogłaby narazić pacjenta na uszczerbek zdrowotny bądź utratę życia. My też musimy pamiętać, że cały czas mamy do czynienia z lekarzem.

biorezonans toruń