Chińskie krępowanie stóp

W Polsce rozmaite sposoby modyfikowania ciała zwykle są w mniejszym lub większym stopniu akceptowane przez społeczeństwo, nadal jednak pozostają uznawane za niewielkie, mniej lub bardziej szkodliwe dziwactwo. Nie należy jednak zapominać, że w niektórych społecznościach tego rodzaju praktyki należały, a czasem nadal należą do codzienności. Przykładem takiego podejścia do wprowadzania zmian w swoim ciele jest zwyczaj krępowania stóp w Chinach. Ten specyficzny obyczaj na terytorium Chin kultywowano już od dziesiątego, aż do początków dwudziestego wieku. Początkowo bandażowanie stóp dotyczyły tylko dziewcząt z wyższych klas społecznych.

Nie bez znaczenia pozostawał tutaj fakt, że od wysoko urodzonych przedstawicielek płci pięknej nie wymagano wykonywania intensywnych prac fizycznych. Z czasem jednak obyczaj ten zyskał znaczenie również wśród przedstawicieli niższych klas. Łatwo się domyślić, że tego typu praktyki wiązały się z niesamowitym bólem. Właśnie ze względu na to obyczaj zasłużył na powszechną krytykę, która szczególnie nasiliła się na początku dwudziestego wieku. W 1912, po powstaniu Republiki Chińskiej, wprowadzono zakaz przeprowadzania zabiegu.

Szacuje się jednak, że został całkowicie wypleniony dopiero około 1950 roku.